Event calendar at fysik.lu.se

Mötesplats Rydberg: Charlotta Nilsson " Vem är vem bland GUF-lärarna? / Who is who among the GUF teachers?"

Tuesday, 26 February 2019 from to (Europe/Stockholm)
at Fysiska institutionen-Physics Department ( 1-4-Rydbergsalen - Rydbergsalen )
Description

Under seminariet presenterar vi de lärare som ingår i den nya GU-organisationen. Vi berättar vilken funktion de olika GUF-lärarna fyller, vem man ska höra av sig till i olika frågor och vilka GUF-lärare man som t.ex. kursansvarig kan förvänta sig att höra av.

------

During the seminar we will present the teachers that are part of the new GU organization. We will let you know what roles the different GUF teachers have, who you should contact in different matters and which GUF teachers you as e.g. course responsible teacher can expect to hear from.