Event calendar at fysik.lu.se

#Metoo – och nu då?

Friday, 8 March 2019 from to (Europe/Stockholm)
at SOL ( SOL hörsal )
Description

Hösten 2017 blev minnesvärd när #metoo drog fram som ett stort kvinnovrål. Bransch efter bransch startade upprop. Lärare, statsanställda inom svenska kyrkan, jurister, poliser, journalister, kvinnor inom byggbranschen och läkare är bara några av de som lanserade egna upprop.

Totalt lanserades 65 bransch- och områdesspecifika upprop. Uppropen blev en kraftig omskakning av den kollektiva självbilden. Är inte Sverige världsbäst på jämställdhet? #metoo synliggjorde tydligt hur makt kan kopplas till kön. Uppropen har gjort att många män känner skam, hos andra växer ilskan och vreden. Frågan är om #metoo skapat någon bestående förändring? Vad har vi lärt oss? Varför fick #metoo störst genomslag i det jämställda Sverige?

Det är dessa frågor seminariet #Metoo – och nu då? ska handla om. Vid seminariet får vi möta och lyssna till namnkunniga forskare, företrädare för branschorganisationer och opinionsbildare.

Du som vill äta lunch anmäler detta senast den 26 februari till gunilla.jarlbro@kom.lu.se Hjärtligt välkomna!

Mer information