Svenskt kärnfysikermöte 2019

Europe/Stockholm
Sal-F (Fysiska institutionen-Physics Department)

Sal-F

Fysiska institutionen-Physics Department

Fysiska institutionen Professorsgatan 1, 223 63 Lund
Description
Svenskt kärnfysikermöte XXXIX, onsdag - fredag, 23-25 oktober (start onsdag efter lunch) Sektionen för kärnfysik inom Svenska Fysikersamfundet (SFS-KF) vid Lund universitet årets möte. Mötet kommer att innehålla presentationer av aktuell kärnfysikforskning som grupper vid svenska lärosäten är engagerade i. Presentationerna ges i form av översiktsföredrag av inbjudna föreläsare samt kortare bidrag. SFS-KF:s styrelse inbjuder kärnfysikgrupperna i Sverige att föreslå korta presentationer till mötet. Föredrag av doktorander och unga forskare kommer att prioriteras. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Update 15/10 2019 PROGRAM OF THE MEETING can be found below | | Update 21/10 2019 New version of the program found below Konference dinner at: Kulturen, Tegnersplatsen 6, Lund ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Gillis Carlsson, Pavel Golubev, Andrea Idini ----------------------------------------------------------------------- Swedish Nuclear Physicist's Meeting XXXIX, Wednesday - Friday, 23-25 Oktober (start Wednesday at lunch) The annual meeting of the Swedish Nuclear Physics Society will take place at Lund University. Swedish research groups in nuclear physics are kindly invited to suggest short presentations at the meeting. Ph.D. students and young scientists will be given priority. Gillis Carlsson, Pavel Golubev, Andrea Idini
Program
The agenda of this meeting is empty