23-25 October 2019
Fysiska institutionen-Physics Department
Europe/Stockholm timezone

Scientific Programme

Mötet kommer att innehålla presentationer av och diskussioner kring aktuell kärnfysikforskning som grupper vid svenska lärosäten är engagerade i.

-----------------------------------------------------------------------

The meeting will include presentations and discussions about current nuclear physics research that Swedish groups are engaged in.