30 October 2024 to 1 November 2024
fysikum
Europe/Stockholm timezone

Rydbergdagarna är en tredagarskonferens för gymnasielärare i fysik som arrangeras av NRCF i samarbete med Kungliga Fysiografiska Sällskapet (KFS) i Lund. KFS finansierar rese- och boendestipendier för 30 deltagare från hela Sverige. Under dagarna ska lärare ta del av forskning i fysik och skapa spännande lektioner som knyter an till forskningen. Under de första Rydbergdagarna kommer nobelpristagaren Anne L'Huillier att medverka som föreläsare.

 

De första Rydbergdagarna arrangeras den 30 oktober - 1 november 2024. Mer information finns på konferensens hemsida: https://www.nrcf.lu.se/fortbildning/konferenser/rydbergdagarna

Starts
Ends
Europe/Stockholm
fysikum
Rydbergsalen
Department of Physics, Lund University, Sölvegatan 14A, 223 62 Lund
Go to map
Registration
Registration for this event is currently open.